Mødedag: 2. tirsdag kl. 18.00

Mødested:  Restaurant Skovkanten

Odensevej 92
5260 Odense S

 
   
 
 

Odense Inner Wheel Klub

Skip Navigation Links
 

NÆSTE MØDE
10. maj 2022
Udflugt

 

ARRANGEMENTERLady Walk 30. maj kl. 18.30
Der er ture på 7 og 12 km med start
fra Dyrskuepladsen.
Der er støtte til Hjerteforeningen
og Endometriose foreningen.
Tilmelding til Margit Henningensen,
mail: m@rgith.dk  

.................................................Nærmere information fås hos
distriktssekretær Ulla Lund,
Odense Skt. Knud IW


TEMA 2020-2021

Verdenspræsidenten
2021-2022
Ebe Martines


"Kvinder hjælper kvinder"

CONVENTION
International Convention
afholdes i Manchester
i maj 2024
(100 års jubilæum)

 
 

FADDERSKAB

 
Vores fadderbarn
i Indien 
R. Praveen Kumar


2021 -Seneste opdatering
fra Hanne Mathiesen, 
Verdens Børn
samt brev fra Praveen
her⇒
 Hanne Matthiesen fra
 Verdens Børn  
besøgte i februar 2020 
Praveen på
børnehjemmet i Kariyalur.
Se nærmere her ⇒

NYE MEDLEMMER
Som medlem optages kvinder over 18 år,
som deler InnerWheels værdier 
- herunder kvinder med
tilknytning til Rotary, Inner Wheel og Rotaract.

Hvad får du som medlem?
Mulighed for:
- at etablere nye netværk, både socialt og proffessionelt.
- gennem foredrag, kulturelle oplevelser og virksomhedsbesøg at
få større indsigt og et bredere udsyn.
- at medvirke i forskellige sociale hjælpeprojekter, både lokalt, nationalt 
og internationalt.
- at blive en del af et stærkt verdensom-
spændende fællesskab.

Hvad skal du yde i forbindelse med et medlemsskab?
- deltage i månedlige klubmøder
- deltage i klubbens organisatoriske arbejde
- bidrage med din viden og dine relationer til
 klubarbejdet.

Er du interesseret i mere info, er du velkommen til at kontakte os i
Odense Inner Wheel klub jfr. "Kontakt" øverst til højre på siden.
 

Et af formålene med Inner Wheel er at hjælpe og støtte.
nationalt plan har Inner Wheel Danmark en årsindsamling, som alle klubber bidrager til.

I 2021 gik donationen på Kr. 154.000,- til SKYGGEBØRN.
Vi støtter og samarbejder med Mødrehjælpen, og i 2020 har Inner Wheel  bidraget flot til Mødrehjælpens julehjælp med 
Kr. 60.000,- fra vores seneste taskesalg.
 Også i 2021/22 fortsættes samarbejdet.

I 2019 uddelte Inner Wheel Danmark Kr. 183.130,- til LUKASHUSET, der er et børnehospice. 

Udover dette flotte beløb donerede distrikt 47
kr. 193.139,-


I 2018 uddelte Inner Wheel Danmark således 309.000 til "Broen", som hjælper børn under 18 år fra socialt udsatte familier.
distrikts plan har distrikt 46 i en årrække støttet en lille ambulant klinik "Seva Kendra" i Nordindien i samarbejde med Verdens Børn. Distriktets klubber har samlet ydet ca. 14.000,- kr. pr. år.

klub plan yder Odense Inner Wheel klub støtte til forskellige lokale projekter hvert år. :

Oktober 2021
Klubbens donation på kr. 10.000,00 gik til Odense Glasværk, som udover fremstiller flotte glasting også udfører socialt arbejde i samarbejde med kommunen. 

Oktober 2020
Klubben donerede 10.000,00 kr. til Foreningen OPAD, - en selvejende institution, som arrangerer lejrskole og feriekoloni for børn med særlige behov. Foreningen drives af frivillige lærere i Odense kommune. Feriekolonierne ligger i Hasmark, Jørgens Ø og på Fanø. 

I november 2019 donerede klubben således:
Kr. 10.000,00 til Den Fynske Sorggruppe, der hjælper og fører samtaler med børn og unge, som har mistet et nært familiemedlem. Gruppen er afhængig af frivillighed, og samler grupper med 8-12 børn i Thomas Kingos Kirke hver torsdag i alt 10 gange.

September 2018 
Kr. 5000,00 til "Legeheltene" ved OUH, der hjælper indlagte børn med bevægelse og leg.
Kr. 5.000,00 til "Det Palliative Netværk" som yder støtte til døende, der ønsker at dø i eget hjem.

2017 - Aug.
Klubben donerede kr. 5.000,00 til Kirkens Korshær.

2017 - Juli
 Klubben donerede kr. 5.000,00 kr. til Foreningen "7Liv"  v/Karin Riis-Jørgensen, Kerteminde.

2016 - April
Klubben donerede Kr. 10.000,- til Palliativt Netværk.

2016- Marts
Efter mødet med Professor Jørn Henrik Petersen SDU donerede klubben overskuddet på Kr. 950,- til "Gadepræsten" 

2015 - December
Bankospillet på klubbens julemøde indbragte Kr. 4.120,-

2015 - December
Klubben donerede på julemødet Kr. 2.000,- til Børns Voksenvenner.

2015 - Maj
Præsident Vibeke Kjær-Olsen overrakte Kr. 1.000,- til "Den Lille Klubs" ved klubbens 50-års jubilæum.

2014 - December

Bankospillet på klubbens julemøde indbragte Kr. 5.160,-

2014
- November
Donationsmøde, hvor vi overrakte Kr. 12.000,- til henholdsvis Charlotte Wæver fra Mødrehjælpen, der modtog Kr. 6.000,- og Christine Sandches fra TUBA, der ligeledes modtog Kr. 6.000,-
2014 - April
Besøg af ambassadør for Terres des Hommes Jan Schou og landsformand Dorte Kristensen.
Vid denne lejlighed overrakte vi Kr. 3.150,- til Terres des Hommes hjælpearbejde.
 
2013 - December
Bankospillet på klubbens julemøde indbragte Kr. 3.660,-, der blev fordelt med Kr. 1.000,- til "Den lille Klub" og Kr. 2.660,- til Mødrehjælpen i Odense. Pengene til Mødrehjælpen blev øremærket til projektet "Den rullende kagemand", som tilbyder hjælp til en børnefødselsdag.

2013 - November
På fællesmødet med Odens Østre og Odense Sct. Knuds IW overrakte de tre IW-klubber i fællesskab Kr. 10.000,- til Børnecancerfonden. beløbet var indsamlet på et loppemarked afholdt tidligere på året.

2013 - Februar
På mødet støttede klubben to projekter med i alt kr.: 10.000,-

Pengene blev fordelt på kr.: 5.000,- til "Den lille Klub", som formand Lisbeth Haahr takkede for.
Videre støttede vi arbejdet for "Børn og Unge i Sorg" v/frikirkepræst Inger Bergeon med kr.: 5.000,-
Inger Bergeon takkede for gaven og holdt et medrivende foredrag om baggrunden for og arbejdet med sorggrupperne. 
Foreningen lever af donationer og har en bestyrelse på syv personer og tre ansatte, to præster og en socialpædagog. Der er mulighed for at melde sig ind i foreningen.
  
 
 


Se oversigt over kommende klubmøder i:


Inner Wheel Danmark

er en del af en verdensomspændende organisation: International Inner Wheel, med klubber i 104 lande, opdelt i ca 168 distrikter og med over 108.000 medlemmer i ca 3.900 klubber.
I Danmark er medlemstallet ca 2.500 medlemmer i 100 klubber.
Inner Wheel har konsultativ status (NGO) ved FN.
Inner Wheel er et kvindenetværk med plads til personlig udvikling, venskabelige relationer og engagement i hjælpearbejde.

Inner Wheel hjulet symboliserer rotationsprincippet, der på skift giver medlemmerne mulighed for at tage medansvar for klubbens aktiviteter.
Inner Wheels formål er:
- at fremme og styrke venskaber
- at yde hjælp og støtte
- at fremme og styrke forståelse mellem mennesker, både lokalt og internationalt

Læs mere om IW-DK her. 

Privatlivspolitik for IW DK

  Facebook
  LinkedIn
  Rotary
  Instagram
  YouTube
Opdateret: 13.04.2022
Sitemap

Admin

Powered by Marcisoft WendtCMS